Proizvodnja


Sam proces proizvodnje se odvija tako što se isključivo koriste prazni, potrošeni originalni kertridži ( Virgin cartridge). Prilikom rastavljanja same kasete ugradjuju se svi vitalni i habajući delovi ( Opc Drum, Cleaning blade, Dr.blade, toner prah) koji su novi.

Kada smo zadovoljili sve uslove proizvodnje svaka tonerkaseta se pre pakovanja testira na zasebnim test stranicama kako bismo bili sigurni da se u potpunosti ispravan proizvod šalje u prodaju. Kratkoročni test se obavlja na pet do sedam štampanih stranica, dok se uporedo bavimo i dugoročnim testovima kertridža, kako bi njihova pouzdanost odgovarala prestižu naše firme.

Samim tim tonerkaseta ide na pakovanje čime je kaseta u potpunosti zaštićena od habanja.Zahvaljujući našem stručnom timu iz proizvodnje, omogućili smo Vam kupovinu originalnih COLORLAND proizvoda koji u većini slučajeva nadmašuju kapacitete originala i time ih kvalitetom i niskom cenom pretekli već u prvim koracima.

Na ovaj način ispunjavamo sve standarde u pogledu visokog kvaliteta proizvoda.

Partnerstvo sa CL  SERVICES podrazumeva stalno usavršavanje, napredovanje  kao i ostvarivanje maksimalnih ciljeva na polju dugoročne saradnje.. .

Vaši partneri najbolje govore o vama i vašim dostignućima, radimo sa najboljima!