ISO


Naš  proizvodjač  zadovoljava sve zahteve ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004 standarda.

ISO 9001 definiše sistem menadžmenta kvalitetom u  zadovoljavanju kapaciteta pri isporuci proizvoda, koji moraju da zadovolje potrebe kupaca.

Glavna tačka ISO 14001 je stalno poboljšanje procesa zadovoljavanja ekoloških aspekata i zaštite životne sredine.

Standard ISO/IEC 19752:2004 je ograničen na evaluaciju broja odštampanih stranica toner kertridža, za monohromatske, elektro fotografske štampače. ISO/IEC 19752:2004 se može primeniti i na delove štampača, bilo kog multi-funkcionalnog uređaja, koji ima digitalne pristupe štampanju

ISO/IEC 19752:2004 je namenjen isključivo merenju broja odštampanih stranica sa toner kertridžima, te se ovaj standard ne može odnositi na testiranje kvaliteta, pouzdanosti i sl.

ISO 19798

Standard ISO/IEC 19798:2006 je ograničen na evaluaciju broja odštampanih strana toner kertridža za kolor elektro fotografske štampače. Takođe se može primeniti na komponente štampača, bilo kog multi-funkcionalnog uređaja.