Ekologija


Privatizovane kompanije iz dana u dan traže vise za manje i stalni je izazov imati zadovoljne korisnike.

Ovim putem kompanija CL-SERVICES pored reprodukcije tonera svakim danom donosi nove ideje i nudi interesantna rešenja poput ODSTRANJIVANJA OPASNOG OTPADA U CILJU ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI KAO I REŠAVANJA PROBLEMA ŽIVOTNE SREDINE.

Kompanija CL-Services u uskoj saradnji sa svojim proizvodjacem je najvise doprinela da se pažnja posveti poboljšanju zdravlja u životnoj sredini kao i bezbednoj proizvodnoj praksi u reciklerskoj industriji.

Visokim zahtevima za kvalitet izvršavamo profesionalnu reprodukciju i na taj način aktivno promovišemo zakonitost u oblasti ekologije.

Svet koji smo zamislili, onaj na koga smo uvek računali, na žalost nestaje i nije više bezbedan, niti je u njemu lako opstati, ali je to jedino mesto koje imamo.

Tendencija savremenog ekonomskog razvoja ne može da se zamisli bez brige o ugroženosti prirode usled bas tog imperativa današnjice privrednog razvoja i neracionalnog odnosa prema prirodnim vrednostima i zaštiti zivotne sredine.

Ovde smo da objasnimo da postoji način kako da se svi pravno reše svog opasnog otpada i ovim poštujemo ono sto je prirodno i ljudsko.

Istrošene laser toner kasete prema pravilniku o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina utvrdjuje se karakter opasnog otpada. Otpad je opasan i svako je obavezan da ga prikuplja, razvrstava i lageruje u posebnim prostorijama ili izvrši remont kaseta i otudji isključivo kompaniji koja je ovlascena od nadležnih organa za prikupljanje opasnog otpada koja mora da poseduje:

  • Uverenje gradskog zavoda za javno zdravlje o karakterizaciji otpada
  • Resenje Agencije za reciklazu Republike Srbije o kategorizaciji otpada
  • Izvestaj o ispitivanju materijala instituta za nuklearne nauke Vinca
  • Resenje Ministarstva zastite zivotne sredine o ispunjenosti uslova

Našem proizvodjaču je od strane ovlašćenih državnih organa odobreno i zakonski priznato na organizovano sakupljanje, recikliranje, bezbedno odlaganje, odnosno skladistenje istrošenih VIRGIN laser toner kertridža koji se tretiraju kao opasan otpad po zakonu Republike Srbije i Evropske unije.